USLUGE

Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o. pruža sljedeće usluge:

  • sakupljanje i odvoza kućnog i glomaznog otpada
  •  čišćenje javnih površina o uređenje i održavanje zelenih površina
  • uređenje i održavanje groblja
  • upravljanjue gradsko tržnicom
  • obavljanje parkirne djelatnosti – kontrola i naplata parkirališta
  • održavanje kupališta

Naprijed navedene usluge raspoređene su po radnim jedinicama:

  • RJ Zelene površine, groblja i tržnice
  • RJ Gospodarenje otpadom
  • RJ Sportski objekti, prijevoz putnika, parkirališta i ugostiteljstvo
Skip to content