ODLUKU o načinu pružanja javne usluge PRIKUPLJANJA OTPADA

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (”Narodne novine”, broj 50/17 i 84/19) i članka 31. Statuta Grada Senja (”Službeni glasnik Grada Senja” broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst,  6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Senja na 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je:

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Senja (7.67 MB)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content