ZELENE POVRŠINE

U sklopu javne usluge održavanja javno zelenih površina na području grada Senja obavljaju se sljedeći radovi:

  • Održavanje zelenih površina,
  • Održavanje klupa i košarica u parkovima,
  • Nabava novih klupa u parkovima,
  • Održavanje dječjih igrališta,
  • Održavanje nasada,
  • Sadnja novih nasada i uređenje zelenih površina,
  • Održavanje pješačkih staza,
  • Čišćenje i odvoz smeća i lišća sa zelenih površina,
  • Održavanje plaža.
Skip to content