RECIKLAŽNO DVORIŠTE SENJ

KADA?

 

PON – PET 06:00 – 20:00

SUB 06:00 – 16:00

 

TKO?

 

Korisnici javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada

s područja Grada Senja (domaćinstva – fizičke osobe),

a koji imaju podmirene dospijele obveze prema GKD-u Senj d.o.o.

 

GDJE?

 

Senj, ulica Kaetana Knežića

(lokacija iznad groblja Sv. Vid)

ŠTO?

 

PROBLEMATIČNI OTPAD

OTPADNI PAPIR

OTPADNI METAL

OTPADNO STAKLO

OTPADNA PLASTIKA

OTPADNI TEKSTIL

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE

DETERDŽENTI

LIJEKOVI

BATERIJE I AKUMULATORI

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA

(građevni otpad koji je nastao održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kg u 6 uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu – 10 vreća po 20 kg)

CIJENA?

 

Bez naknade za korisnike javne usluge prikupljanja

miješovitog komunalnog otpada iz domaćinstva (fizičke osobe).

 

VAŽNO!

 

*pravnim osobama nije dozvoljeno predavanje otpada na RD

*prije dolaska u RD, a radi izbjegavanja nepotrebnih gužvi,

razvrstati otpad po grupama iz TABLICE u nastavku

*pri dolasku u RD postupati prema uputama

djelatnika GKD Senj d.o.o.

*dovezeni otpad “čist” (nije potrebno dodatno sortiranje)

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senj“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posrednička tijela. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 4.735.394,39 kn, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 4.556.145,64. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.872.723,79 kn, odnosno 84,99% ukupnih prihvatljivih troškova. Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senja“, osim aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta obuhvaćao je i obrazovno-edukativne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Radovi su izvođeni od 22. prosinca 2017. do 20. srpnja 2018., a 23. listopada 2018. g. održana je primopredaja kojom je Grad Senj predao reciklažno dvorište na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o.

Skip to content