JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA OTPADA

RASPORED ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

ZIMSKI PERIOD 01.10. – 15.06.

Raspored

LJETNI PERIOD 15.06. – 30.09.

Raspored

Skip to content