PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije kao i obvezu tijela javne ovlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu s sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Povjerenik za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g.

Skip to content