O NAMA

Naziv: Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o.

Adresa: Splitska 2 52370 SENJ

OIB: 45024889958

MB: 4151810

Žiro-račun: IBAN: HR5624020061100684889

Osnivač: Grad Senj

 

Djelatnost:

– tehničko ispitivanje i analiza

– održavanje čistoće

– odlaganje komunalnog otpada

– održavanje javnih površina

– održavanje nerazvrstanih cesta

– tržnica na malo

– održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih   poslova

– upravljanje grobljima

– obavljanje dimljačarskih poslova

– javna rasvjeta

– kupnja i prodaja robe

– prijevoz putnika u javnom prometu

– djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i    međunarodnom prometu

– nadzor nad gradnjom

– upravljanje i održavanje parkirališta te naplata parkiranja

– upravljanje i održavanje plaža i kupališta

– djelatonst održavanja i uređenja krajolika

– djelatnost čišćenja zgrada i objekta

– prijevoz otpada za potrebe drugih

– skupljanje otpada za potrebe drugih

– posredovanje u organiziranju uporabe i / ili zbrinjavanje otpada u ime    drugih

– gospodarenje otpadom

– proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

– djelatost autopraone

– upravljanje i održavanje sportskih građevina

– organiziranje sportske rekreacije, sportske poduke i sportskog natjecanja

– vođenje sportskih natjecanja

– priprema hrane i pružanja usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića   i napitaka – pružanja usluge smještaja – pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja       ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom    (catering)

 

UPRAVNA ZGRADA
Splitska 2, 53270 Senj

 

BLAGAJNA
Petra Preradovića 25, 53270 Senj

Skip to content