Author: admin

Na temelju članka 33. stavka 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (”Narodne novine”, broj 50/17 i 84/19) te članka 46. Statuta Grada Senja (”Službeni glasnik Grada...

Skip to content