Poštovani,  
glavni ciljevi GKD Senj d.o.o. Senj su usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom tj. uslugom. Težimo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.
Kvaliteta usluga GKD Senj d.o.o. Senj temelji se na osnovnim načelima poslovanja:
 • razumijevanje korisnikovih potreba
 • praćenju i primjeni zakonske regulative
 • udovoljavanju zahtjevima ako su u skladu s ustavom i zakonskim normama kao i stvarnim materijalnim mogućnostima Društva i Grada Senja
 • povratnoj informaciji o korisnikovom dojmu kvalitete pružanja usluga
 • planiranju preventivnih akcija kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo korisnika
 • uvažavanje društvenih zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša.
U svrhu cjelovitog informiranja korisnika naših usluga GKD Senj d.o.o. Senj uspostavlja i održava različite metode komuniciranja preko telefonskih i mobilnih brojeva, lokalne radio postaje i web stranice s redovito ažuriranim informacijama.                                              
Direktor:
    Snježa Tomljanović,oec

  KK.06.3.1.18.0026

  Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Senja

  Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Senja
  Ukupna vrijednost projekta: 1.685.300,00 kuna
  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.685.300,00 kuna
  Bespovratna sredstva (EU potpora): 85% / 1.432505,00 kuna
  Razdoblje provođenja projekta: 21.09.2020. – 21.09.2021.
  Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0026
  Skip to content